Diagnoza i opinia psychologiczna do orzecznictwa o niepełnosprawności

Diagnoza i opinia psychologiczna do orzecznictwa o niepełnosprawności

Opinia psychologiczna niezbędna jest do orzeczenia niepełnosprawności podobnie jak orzeczenie innych specjalistów. Jest to istotne by uzyskać stopień niepełnosprawności i związane z tym wsparcie.

Niepełnosprawność to w dużej mierze subiektywne określenie, odnoszące się do trudności, które odnosi człowiek względem siebie i swoich barier. Ludzie różnią się pod względem posiadanych zasobów i problemów, nawet gdy mają tę samą diagnozę. Są jednak i obiektywne kryteria określające rodzaj i poziom niepełnosprawności i na bazie takich właśnie kryteriów psycholog wydaje orzeczenie o niepełnosprawności.

Kiedy wykonuje się diagnozę do orzeczenia o niepełnosprawności?

Opinia psychologiczna niezbędna jest do orzeczenia niepełnosprawności podobnie jak orzeczenie innych specjalistów. Przeprowadzenie diagnozy w celu wydania opinii psychologicznej o niepełnosprawności potrzebne jest m.in. dzieciom, gdy opiekunowie starają się o pomoc w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, kształcenie specjalne lub indywidualne. Zarówno dzieciom, jak i dorosłym opinia taka jest potrzebna, by uzyskać stopień niepełnosprawności i związane z tym wsparcie.

Jak przebiega diagnoza i opiniowanie przez psychologa?

Proces diagnozy psychologicznej niepełnosprawności i jej opiniowania dotyczy zarówno trudności poznawczych (tj. niepełnosprawność intelektualna), motorycznych (niepełnosprawność ruchowa), zaburzeń integracji sensorycznej, jak i całościowych zaburzeń rozwoju (m.in. zaburzenia ze spektrum autyzmu).

Jak przebiega diagnoza osoby z niepełnosprawnością u psychologa:

  • wywiad – rozmowa o życiu badanego, jego przeszłości i teraźniejszości,
  • analiza zaświadczeń od innych specjalistów, np. fizjoterapeuty, lekarza specjalisty, terapeuty integracji sensorycznej,
  • przeprowadzenie badań diagnostycznych adekwatnych do zgłaszanych trudności,
  • sformułowanie stanowiska w sprawie, sporządzenie i przekazanie wnioskodawcy opinii.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy jak najszybciej, to możliwe!

Formularz kontaktowy